SKJ registratie

Phaye is geregistreerd bij het SKJ.
Het SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid,
en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.